Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Office, lab & measuring equipment
 
#1374354: Wooden furniture supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply wooden furniture for lecture hall F of Can Tho Economics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1374338: Wifi system supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply and installation wifi system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374336: TVs supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply and installation 60 TVs 32inches, 30 fridges
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374326: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply vocational training equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Bình  
 
#1374325: Teleconference equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply teleconference equipment for Van Don District Education
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Ninh  
 
#1374322: Teaching equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply teaching equipment for secondary schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Vĩnh Phúc  
 
#1374284: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply teaching equipment for primary schools, secondary schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cao Bằng  
 
#1374262: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply teaching equipment for primary schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cao Bằng  
 
#1374261: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply teaching equipment for secondary schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cao Bằng  
 
#1374260: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply teaching equipment for primary schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008