Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1415118: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Du
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Gia Lai  
 
#1415117: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Viết Xuân
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Kbang,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Gia Lai  
 
#1415116: Gói thầu số 1
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1415115: Gói thầu số 1
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1414306: Xây lắp số 01: Thi công xây lắp các hạng mục công trình
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp số 01: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Vĩnh Long  
 
#1414305: Gói thầu số 16: Thi công Đường Trà Gút - Trại Luận
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 16: Thi công Đường Trà Gút
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Trà Vinh  
 
#1414304: Gói thầu số 08: Thi công Đường nhựa liên ấp
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 08: Thi công Đường nhựa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Trà Vinh  
 
#1414303: Sửa chữa lớn Danh mục Đường giao thông nội bộ nhà máy
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa lớn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Tuyên Quang  
 
#1414302: Gói thầu số 1: Xây lắp + Hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 1: Xây lắp + Hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Bình  
 
#1414301: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008