Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1373944: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373942: Xây lắp công trình xây dựng
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373940: Đường giao thông Buôn Pa (nối từ đường Trường Sơn Đông đi buôn Pa)
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đường giao thông Buôn Pa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đăk Lăk  
 
#1373939: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bắc Ninh  
 
#1373938: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đồng Nai  
 
#1373936: Gói thầu 03: Xây dựng đường từ QL37B đến khu quy hoạch
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu 03: Xây dựng đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nam  
 
#1373935: Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Phú Thọ  
 
#1373934: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hưng Yên  
 
#1373933: Toàn bộ gói thầu xây lắp
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ gói thầu xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Lâm Đồng  
 
#1373932: Gói thầu số 2: San nền, đường giao thông
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 2: San nền, đường giao thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008