Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Xây dựng cầu đường
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng cầu đường
 
#1897539: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
#1897535: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hà Nội  
 
#1897533: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1897531: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đăk Lăk  
 
#1897529: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Vĩnh Long  
 
#1897527: Xây lắp + chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đăk Lăk  
 
#1897523: Xây lắp và chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp và chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
#1897520: Cải tạo, sửa chữa doanh trại khu huấn luyện Lữ đoàn 2
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa chữa doanh trại khu huấn luyện Lữ đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
#1897517: Công trình xây dựng Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Liksin
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Công trình xây dựng Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Liksin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
#1897515: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Office, lab & measuring equipment
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Road, bridge construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008