Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1415187: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction Nguyen Du road (Y Wuu – Le Van Tam) in Kbang township. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415185: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction Nguyen Viet Xuan road in Kbang township. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415183: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 1: construction Thang Binh road. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415182: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 1: construction Thang Binh road. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415177: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction road and drainage system under the project of upgrading road to Hoa Nhon stone mine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1414605: Underground work repair
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for repairing Dong Chanh underground work , Chien Son commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1414601: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for upgrading road at group 2, So nhi hamlet, Thanh Binh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Phước  
 
#1414599: Road improve
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for improving road in Huong Lam, Xuan Cam and Mai Trung communes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1414594: Road improve
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 3: improving road in Tien Phuong , Ngoc Hoa, Phu Nghia communes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1414584: Road improve
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 05 : improving road to Suoi Rua hamlet, Phuoc Tien commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Ninh Thuận  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008