Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
#1331277: Di chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Di chuyển đường điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hoà Bình  
 
#1331273: Cung cấp vật tư và thi công cáp quang kết nối
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331269: (Đính chính) LS-XL.02: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA xã Tĩnh Bắc
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo đính chính thời gian thực hiện HĐ: LS-XL.02
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Lạng Sơn  
 
#1331200: (Đính chính) Gói thầu LS-XL.01: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo đính chính thời gian thực hiện HĐ và giá trị đảm bảo dự thầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Lạng Sơn  
 
#1331197: (Hủy thầu) Gói thầu số 1: Xây lắp công trình: Sửa chữa ĐDTT
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo hủy mời thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Sóc Trăng  
 
#1331192: Lắp đặt hạ tầng kỹ thuật mạng nội bộ và mạng không dây
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt hạ tầng kỹ thuật mạng nội bộ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Phú Thọ  
 
#1331186: Gói thầu số 02: Cung cấp vật tư (trừ A cấp)
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1331180: Gói thầu số 34/2017-VT-XL-ĐTRR: Thi công thanh thải sắp xếp đường dây
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 34/2017-VT-XL-ĐTRR
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1331179: Gói thầu số 40/2017-VT-XL-ĐTRR thi công thanh thải sắp xếp lại đường dây
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 40/2017-VT-XL-ĐTRR
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1331176: Gói thầu số 38/2017-VT-XL-ĐTRR thi công thanh thải sắp xếp lại các đường dây
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 38/2017-VT-XL-ĐTRR
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008