Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515960 Vietnam tenders
 
28998 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515960 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1845469: Underground cable repair
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply material, equipment and construction and insurance service for repairing MV underground cable 2*
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1845467: Telecom infrastructure construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for construction broadband fixed infrastructure of projects of building and industrial zone in 44 provinces/cities.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1845465: Substation improve
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply and installation equipment and materials for the project of improving Lap Thach, Vinh Tuong 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1845462: Substation improve
Đăng ngày Posted:
20-8-2019

Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#1845459: Substation improve
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply equipment and improving relay protection system of 110kV substations in Phu Tho province in 2019.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#1845457: Substation construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 1: construction, supply equipment and testing equipment for the project of construction substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Phòng  
 
#1845455: Substation improve
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 03: improving 110kV substations in Ha Giang. Funding source: EVNNPC. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Giang  
 
#1845452: Power work construction
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply and installation substation gate E1.47. E1.49 and fence , MBA TD E1.47. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1845449: Power work construction
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 31.TCXL.19: construction and insurance service and supply material, equipment for upgrading and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1845448: Power work construction
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 28.TCXL.19: construction and insurance service and supply material, equipment for upgrading and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008