Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1415201: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction power supply system under the project of upgrading road to Hoa Nhon stone mine. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415200: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package XL.01-SCL.2018: supply equipment and materials and improving LV gridline behind Cam Am 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1415199: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-QB: construction grounding system for gridline 110kV in Quang Binh province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415198: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-HUE: construction grounding system for gridline 110kV in Thua Thien Hue province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415197: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-QNam: construction grounding system for gridline 110kV in Quang Nam province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415196: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-BD: construction grounding system for gridline 110kV in Binh Dinh province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415195: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-PY: construction grounding system for gridline 110kV in Phu Yen province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415194: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-TN: construction grounding system for gridline 110kV in central highlands. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415193: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving 3-phase MV gridline 22kV in Long Phu district. Funding source: big repairing capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1415191: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving gridline of Me Linh 3, Khe Ngoai 2, Quyet Tien, Manh Tru 1, Cho Dong Soc, Van Loi, pillar 64-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008