Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1897370: Cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Thái Nguyên  
 
#1897366: Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phô
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Yên Bái  
 
#1897362: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1897357: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây lắp Trạm xử lý nước thải Sơn Trà
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây lắp Trạm xử lý nước thải Sơn Trà (giai đoạn 2) (EPC)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đà Nẵng  
 
#1897354: Thiết kế và xây lắp hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế và xây lắp hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải (EC)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đà Nẵng  
 
#1897346: (Điều chỉnh) Gói số 1: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1: Xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Vĩnh Long  
 
#1897340: (Đính chính) Gói thầu số 1 Thi công nạo vét đắp đê bao, rải đá cấp phối
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Thi công nạo vét đắp đê bao, rải đá cấp phối
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Tháp  
 
#1897333: (Đính chính) Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp kè chống sạt lở bờ sông
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp kè chống sạt lở bờ sông Chu đoạn cánh đồng xóm Nản Trên thị trấn Ch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Thái Nguyên  
 
#1897330: Gói thầu số 01: Xây dựng mới
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng mới
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Kiên Giang  
 
#1897325: Sửa chữa lớn máy bơm nước chịu mòn axit, lưu lượng Q=600m3/h
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa lớn máy bơm nước chịu mòn axit, lưu lượng Q=600m3/h, mã hiệu DF600-60*6, số chế tạo 140668 (Mã TSCĐ 414
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008