Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1374066: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa mương Nà Ngoàn, Ngọc Khê
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa mương Nà Ngoàn, Ngọc Khê, Trùng Khánh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1374063: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa mương Bản Bưởng - Nà Bon
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa mương Bản Bưởng - Nà Bon, Đại Tiến, Hòa An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1374061: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa kênh hồ Khuổi Áng
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa kênh hồ Khuổi Áng, Hoàng Tung, Hòa An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1374058: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa kênh Trạm bơm Noọc Tổng
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa kênh Trạm bơm Noọc Tổng, xã Cách Linh, huyện Phục Hòa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1374055: Tuyến ống cấp nước HDPE DN110 đường Dãy Ốc, P. Vĩnh Hiệp
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tuyến ống cấp nước HDPE DN110 đường Dãy Ốc, P. Vĩnh Hiệp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Kiên Giang  
 
#1374053: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải trạm sơn – kiểm định & trạm chiết nạp gas Cát Lái
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo mời chào giá: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải trạm sơn – kiểm định & trạm chiết nạp gas Cát Lái.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374050: Thi công xây dựng gói thầu 04 (C1-LĐ-ĐT-W1)
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Tên dự án: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đạ Tẻh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Lâm Đồng  
 
#1374047: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng hệ thống đường ống cấp nước
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng hệ thống đường ống cấp nước và hạ tầng khu đầu mối.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Phú Thọ  
 
#1374045: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng hệ thống đường ống cấp nước xã Đỗ Sơn
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng hệ thống đường ống cấp nước xã Đỗ Sơn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Phú Thọ  
 
#1374042: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng hệ thống đường ống cấp nước xã Đỗ Xuyên
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng hệ thống đường ống cấp nước xã Đỗ Xuyên.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Phú Thọ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008