Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515798 Vietnam tenders
 
28998 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515798 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1844913: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống mương rãnh thoát nước Tổ 3
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1844910: Xây dựng hệ thống thoát nước rạch Tổ 8
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1844909: Nạo vét các cửa xả của hệ thống cống thoát nước hiện hữu
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
#1844905: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần Xây lắp công trình (bao gồm cả hạng mục chung)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1844901: (Gia hạn) Gói thầu số 08 Quan trắc mực nước tự động, quan trắc nước ngầm
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08 Quan trắc mực nước tự động, quan trắc nước ngầm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Kiên Giang  
 
#1844896: (Gia hạn) Gói thầu 01: Cứng hóa bờ bao tuyến Mương Kinh
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Cứng hóa bờ bao tuyến Mương Kinh (bờ trái) (bao gồm chi phí hạng mục chung)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Tháp  
 
#1844895: Gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Toàn bộ chi phí xây dựng và hạng mục chung (Kè thuộc xã Bắc Sơn)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Nghệ An  
 
#1844892: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, chỉnh trang hệ thống thoát nước khu vực nội thị Mỹ Hào, thị xã Mỹ Hà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hưng Yên  
 
#1844891: Xây lắp: Chống sạt lỡ hệ thống đê bao
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp: Chống sạt lỡ hệ thống đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana - Hạng mục: Sửa chữa hệ thống Đê bao Q
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đăk Lăk  
 
#1844890: 01.XL: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Hữu Phủ (từ K2+350 đến K3+480,8), đoạn qua thành phố Hà Tĩnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Tĩnh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008