Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
#1331293: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp. Nội dung chính: Tràn xả lũ; Cống lấy nước và tuyến kênh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Vĩnh Phúc  
 
#1331290: Thi công công trình cải tạo, nâng thêm công suất hệ xử lý 200m3/h
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công công trình cải tạo, nâng thêm công suất hệ xử lý
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Nam Định  
 
#1331287: Khôi phục, sửa chữa mái Ta luy bờ trái sông Ba
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khôi phục, sửa chữa mái Ta luy bờ trái sông Ba ở sau đuôi kênh xả
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bình Định  
 
#1331283: Gói thầu số 07: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị và thử tĩnh công trình
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị và thử tĩnh công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại An Giang  
 
#1331279: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cao Bằng  
 
#1331275: Xây lắp Hệ thống cấp nước đường ĐCD.01
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp Hệ thống cấp nước đường ĐCD.01 (từ ĐCD.04-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đồng Nai  
 
#1331270: Thi công xây dựng công Kênh mương
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công Kênh mương từ Lỗ Hào thôn Thanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bình Định  
 
#1331267: Xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Bến Tre  
 
#1331266: Sửa chữa Bờ tả hố xói Tràn xả lũ hồ chứa nước Vực Tròn
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa Bờ tả hố xói Tràn xả lũ hồ chứa nước Vực Tròn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Quảng Bình  
 
#1331262: Duy tu hệ thống thoát nước, đường giao thông
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Duy tu hệ thống thoát nước, đường giao thông khu dân cư 50 căn,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electricity and grids
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Water, irrigation works
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008