Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1331501: Water reservoir upgrade
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for upgrading Tap Ma water reservoir in Nghia Phuc commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Nghệ An  
 
#1331494: Water factory upgrade
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for upgrading Xuan Truong water factory. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Nam Định  
 
#1331490: Water processing system construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 2: construction processing system, filter water collecting system of Cao Dinh Water Factory ( PC).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1331485: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 07: construction and equipment for Kien Thanh water supply station Cho Moi district. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1331478: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 04: construction water supply system in Pi hamlet, Pi Toong commune, Muong La district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Sơn La  
 
#1331473: Wharf repair
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: improving and repairing Nam Du inland wharf, Kien Hai district Kien Giang province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Kiên Giang  
 
#1331468: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction Coc Mon irrigation system in Coc Pang commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Cao Bằng  
 
#1331459: Embankment improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for improving left side of spillway of Vuc Tron water reservoir. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Quảng Bình  
 
#1331453: Drainage system improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: improving drainage system, foundation at lane 88 Nguyen Cong Tru, Hang Kenh ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#1331448: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 3: improving drainage system on CHC 35R- 17L and road CHC 35L-17R. Funding source: repair
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008