Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Water, irrigation works
 
#1374175: Water reservoir improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 2: improving 3 water reservoirs in Tinh Gia district for Song Chu One Member Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thanh Hoá  
 
#1374172: Wastewater treatment station construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for EPC package of supply consulting service for detailed technical design,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Dương  
 
#1374168: Water reservoir construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for repairing Da Gian water reservoir in Cu Van commune, Dai Tu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thái Nguyên  
 
#1374163: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction water supply system in Ta Lu , Mao Choa Su 1, Mao Choa Su 2,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lào Cai  
 
#1374158: Watering system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for upgrading green roofs watering system on Tran Van Giau road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374156: Watering system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction green roofs watering system on separator between road 9A,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374154: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 7: construction The Lai pumping station, Quang Thanh commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1374150: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction irrigation system in Tham Duong commune, Van Ban district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lào Cai  
 
#1374142: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction irrigation system at group 1, Giang Tra hamlet, Sa Pa commune, Sa Pa district ,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lào Cai  
 
#1374122: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction Gia Khau irrigation system in Ban Khoang commune, Sa Pa district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lào Cai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008