Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1897649: Gói thầu số 13: Phá dỡ công trình cũ, chuẩn bị mặt bằng thi công ép cọc thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 13: Phá dỡ công trình cũ, chuẩn bị mặt bằng thi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897644: Cải tạo chỉnh trang vườn hoa sân hè khu B
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo chỉnh trang vườn hoa sân hè khu B (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897643: Cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu B
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu B. (Số thông báo: 20191041879 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897642: Kè đá hộc, đường dạo, tường hoa vườn cây
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kè đá hộc, đường dạo, tường hoa vườn cây (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897641: Gói thầu số 02 Phần xây lắp + hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 Phần xây lắp + hạng mục chung (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897639: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897637: Gói thầu số 17: Hạ tầng ngoài nhà
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 17: Hạ tầng ngoài nhà (Số thông báo: 20191038895 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897635: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và hạng mục chung (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897633: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa Trung tâm Bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1897631: Sửa chữa Trung tâm Bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa Trung tâm Bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008