Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#1331034: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình và chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Nghệ An  
 
#1331029: Nhà điều hành trường Tiểu học Yên Lương, xã Yên Lương
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nhà điều hành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Phú Thọ  
 
#1331026: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thanh Hoá  
 
#1331023: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thanh Hoá  
 
#1331021: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thanh Hoá  
 
#1331018: Xây lắp Sửa chữa một số phòng làm việc của trụ sở HĐND-UBND
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp Sửa chữa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Kon Tum  
 
#1331015: Gói thầu XD-Ngầm
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XD-Ngầm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Khánh Hoà  
 
#1331013: Gói thầu số 16: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 16
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại An Giang  
 
#1331008: Gói thầu số 05: San lấp, khối hiệu bộ và nhà vệ sinh học sinh
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cà Mau  
 
#1331006: Gói thầu số 6: Xây dựng các hạng mục kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Phú Thọ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008