Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1415203: Operation building improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving operation building of Binh Dinh Power Transmission. Funding source: big repairing capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415202: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 05: construction Pho Thanh kindergarten. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415069: Historical relic preservation and embellishment
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Name of project: Preservation and embellishment of Thai Mieu Historical Relic of Later Le Dynasty in Dong Ve
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1414890: Primary school improve
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for improving primary school in Quang Lam commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cao Bằng  
 
#1414884: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for construction Hong Phong primary school ( Hoang Lau) .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hải Phòng  
 
#1414875: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for construction Tan Hoa primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bình Phước  
 
#1414869: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for construction Tran Chi Nam primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Long An  
 
#1414866: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for construction 12 3- storey classrooms of Binh Duong 1 primary school, Binh Duong commune, Vinh Tuong district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Vĩnh Phúc  
 
#1414862: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 04: construction Phu Hoi C primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại An Giang  
 
#1414858: Roof construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 06: construction tole roof.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thanh Hoá  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008