Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Civil construction
 
#1331629: Dumping ground upgrade
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for upgrading dumping ground in Pho Bang township, Dong Van district Ha Giang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Giang  
 
#1331623: Disposal zone construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction disposal zone in Nam Dinh city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Nam Định  
 
#1331618: Dumping ground construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction dumping ground in Dak To district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Kon Tum  
 
#1331610: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: construction classrooms in Duc Trong district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lâm Đồng  
 
#1331607: Culture centre construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction culture and sport centre in Hai Thanh ward .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Bình  
 
#1331599: Culture centre construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction culture and sport centre in Song Lo district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Vĩnh Phúc  
 
#1331595: Culture and sport centre construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction culture and sport centre in Xuan Phu commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thanh Hoá  
 
#1331590: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 12: construction classrooms of kindergartens in tra Cu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Trà Vinh  
 
#1331585: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction 3 classrooms for Cu Ewi kindergarten and 2 classrooms for Be Van Dan primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đăk Lăk  
 
#1331576: Cemetery construction-bid exchange
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 3: construction road and drainage system for the project of cemetery Ham Tien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bình Thuận  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008