Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
20-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1514865 Vietnam tenders
 
29001 members
Tuyển tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1514865 DS Đấu Thầu
29001 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tuyển tư vấn
 
#1844742: Gói thầu 81 2019-ĐTXD-TVTK-ĐTRR
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 81 2019-ĐTXD-TVTK-ĐTRR: Tư vấn lập BCKTKT công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844740: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán 02
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán 02 công trình bổ sung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844738: Gói số 04-2019-TVGS.08-ĐTXD
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 04-2019-TVGS.08-ĐTXD: Tư vấn giám sát thi công xây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844734: Gói thầu số 01 2019-TVTK.14-ĐTXD
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 2019-TVTK.14-ĐTXD: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844731: Gói thầu số 15: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844728: Gói thầu TV9: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV9: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844726: Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844723: Tư vấn giám sát xây lắp, lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844721: Tư vấn lập BCNCKT, TKBVTC-DT và HSMT
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT, TKBVTC-DT và HSMT (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1844717: Thuê tư vấn hỗ trợ quyết toán dự án
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê tư vấn hỗ trợ quyết toán dự án (Số thông báo: 20190846534 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Civil construction
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Consultants
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008