Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Consultants
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultants
 
#1414714: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 3:supply supervision service for construction Yen Vien – Dinh Xuyen – Phu Dong road Gia Lam district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1414711: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 2: supply supervision service for construction Hoai Duc high school C,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1414706: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 3: supply supervision service for landmarking of gridline and substation 110kV in Bac Ninh province in 2016-2020
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bắc Ninh  
 
#1414702: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 06: supply supervision service for enlarging Ngo Sy Lien secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1414696: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Procuring agency: Agricultural and Rural Development Projects Management Board of Ninh Binh Province Name of procurement package: International consulting service for technical assistance for water
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Ninh Bình  
 
#1414690: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of upgrading road N5, N6, D4, D4A, D6, D7, D8A
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Gia Lai  
 
#1414684: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 02: supply consulting service for adjusting general plan of enlarging Cau Go township, Yen The district up to 2035.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bắc Giang  
 
#1414680: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for supply consulting service for accessing the Commodity-oriented Poverty Reduction Programme (CPRP) – Ha Giang PMU
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Giang  
 
#1414676: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 2: supply consulting service for verification of EPC package of construction FeroCrom production factory capacity 20,000 tons/year
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Thanh Hoá  
 
#1414672: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 2: supply consulting service for managing the project of landmarking of gridline and substation 110kV in Bac Ninh province in 2016-2020, towards 2035.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tuyển tư vấn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008