Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
 
#1897669: Bán cổ phần – Công ty CP Xây dựng Tư vấn đầu tư Bình Dương
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty CP Xây dựng Tư vấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Bình Dương  
 
#1894984: Bán cổ phần - Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI
Đăng ngày Posted:
15-10-2019
Thông báo bán đấu giá phần vốn góp tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries, lô J4, đường N4, Khu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Bình Dương  
 
#1892352: Bán cổ phần – Công ty Cổ phần Cảng An Giang
Đăng ngày Posted:
12-10-2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại An Giang  
 
#1891181: Bán cổ phần – Công ty CP Tư vấn xây dựng Tam Bình
Đăng ngày Posted:
10-10-2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Tư vấn xây dựng Tam Bình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Vĩnh Long  
 
#1891180: Bán cổ phần – Công ty CP Xuất nhập khẩu Haneco
Đăng ngày Posted:
10-10-2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND Tp Hà Nội tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Haneco.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Hà Nội  
 
#1887418: Bán cổ phần – Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
Đăng ngày Posted:
07-10-2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty CP Bia Hà Nội – Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Nam Định  
 
#1884711: Bán cổ phần – Công ty CP Đường bộ II Hà Giang
Đăng ngày Posted:
03-10-2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đường bộ II Hà Giang do UBND tỉnh Hà Giang sở hữu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Hà Giang  
 
#1884710: Bán cổ phần – Công ty CP Đường bộ I Hà Giang
Đăng ngày Posted:
03-10-2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đường bộ I Hà Giang do UBND tỉnh Hà Giang sở hữu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Hà Giang  
 
#1880825: Bán cổ phần – Công ty CP Xuất nhập khẩu công nghệ mới
Đăng ngày Posted:
30-9-2019
Bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty CP Xuất nhập
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Hà Nội  
 
#1877585: Bán cổ phần – Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
Đăng ngày Posted:
26-9-2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty
Xem Tiếp   
Phân mục:   Đấu giá cổ phần Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Consultants
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Share offers
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008