Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share offers
 
#1414728: Southern Foodstuff Corp shares auction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Auction:114,831,000 dong., par value: 10.000 dong/share, starting price: 10,100 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1414725: Natural Resources and Marine Environment Co shares auction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Auction: 711,800 shares, par value: 10,000 dong/share , starting price: 11,033 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1414720: Duyen Hai One Member Co Ltd shares auction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Auction: 745,600 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1404433: Hanoi People’s Committee shares auction
Đăng ngày Posted:
25-1-2018
Auction: 462,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 75,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1402569: Thai Nguyen Traffic Construction and Management Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
23-1-2018
Auction: 51,675 share, par value: 100,000 dong/share, starting price: 130,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Thái Nguyên  
 
#1401704: Can Tho Agricultural Products and Foodstuff Export Co shares auction
Đăng ngày Posted:
22-1-2018
Auction: 10, 814,450 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,450 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Cần Thơ  
 
#1400995: Hoa Binh Fresh Water Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Auction: 1,603,000 shares, par value: 10,000 dong/share. , starting price: 12,100 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hoà Bình  
 
#1400994: Bac Kan Coach Station shares auction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Auction: 383,634 share, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Bắc Kạn  
 
#1397972: Saigon Post and Telecom service Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
16-1-2018
Auction: 431,536 share, par value: 10,000 dong/.share, starting price: 11.300 dong/share,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1397030: Hai Duong Urban Work Management Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
15-1-2018
Auction 500,310 shares, par value; 10,000 dong/share, starting price: 12,200 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008