Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share offers
 
#1331697: Hanoi Tourism Corp shares auction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Auction: 63,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 46,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1331694: Construction Machinery Corporation shares auction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Auction: 900,000 shares, par value: 10,000 dong/share. Starting price: 14,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1321079: Land use rights auction
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Auction for land use right of parcel No 3009. , map sheet No 77 Tan Loi ward, Buon Ma Thuot city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Đăk Lăk  
 
#1321078: Land use rights auction
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Auction for land use right with total square 53,703 sqm , assets on land in Vinh Thanh Trung commune, Chau Phu district An Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại An Giang  
 
#1320015: Cho Gao Trading Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Auction: 315,360 share , par value: 10,000 dong./share, starting price: 21,000 dong/share,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Tiền Giang  
 
#1320014: An Hoa Construction Verification Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Auction: 295,050 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 11,350 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1317985: Petrovietnam Maintenance and Repair Corporation (PVMR) shares auction
Đăng ngày Posted:
05-10-2017
Auction: 450,000 shares, par value; 10,000 dong/.share, starting price: 14,660 dong./share/
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1317981: Nha Trang Trading Tourism Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
05-10-2017
Auction: 266,946 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 13,000 dong. share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Khánh Hoà  
 
#1317976: Land use rights auction
Đăng ngày Posted:
05-10-2017
Auction for land use right and assets on land at parcel No 853, map sheet No 02 with total square of 98,3sqm in Tran Phu ward,Quang Ngai city, Quang Ngai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Quảng Ngãi  
 
#1314807: Binh Dinh Investment & Construction Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
02-10-2017
Auction: 8,371,996 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 13,500 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Bình Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008