Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share offers
 
#1374520: Tay Ho Housing and Construction Development Investment Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Auction: 257,280 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 11,.724 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1367014: Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) shares auction
Đăng ngày Posted:
04-12-2017
Auction: 96,235,310 shares , par value: starting price: 25,600 dong/.share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1367008: No 18 Infrastructure Investment Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
04-12-2017
Auction: 564,480 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 21,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1359533: Song Da Corporation shares auction
Đăng ngày Posted:
24-11-2017
NOTICE 1 ST PUBLIC SHARE AUCTION PARENT COMPANY - SONG DA CORPORATION
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1359531: HCM city Hi- Tech Zone Development One Member Co Ltd shares auction
Đăng ngày Posted:
24-11-2017
Auction: 45,000 dong. par value: 10,000 dong./share, starting price: 10,000 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1359530: Dong Nai International Hospital Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
24-11-2017
Auction: 540,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 19,100 dong/share,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Đồng Nai  
 
#1354702: Nam Muc Hydropower Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
20-11-2017
Auction:14,601,125 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 17,100 dong./share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1348727: Land use rights auction
Đăng ngày Posted:
13-11-2017
Auction for land use right of 07 land lots at Bac residential area on Phan Boi Chau road, Ba Dinh ward, Bim Son town, Thanh Hoa province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Thanh Hoá  
 
#1348725: Agriculture and Irrigation Electrification and Construction Corporation (AGRIMECO) shares auction
Đăng ngày Posted:
13-11-2017
Auction: 6.235.000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 17,300 dong/share,.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1346687: Land use rights auction
Đăng ngày Posted:
09-11-2017
Auction for land use right in Tan Tien commune, Van Giang district, Hung Yen province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008