Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515798 Vietnam tenders
 
28998 members
Mua sắm, dịch vụ khác
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515798 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mua sắm, dịch vụ khác
 
#1844878: Cung cấp trang phục y tế và đồ vải bệnh viện
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp trang phục y tế và đồ vải bệnh viện (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1844876: Mua sắm, may đo trang phục nghiệp vụ năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, may đo trang phục nghiệp vụ năm 2019 (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1844875: Cung cấp sản phẩm bồi dưỡng chế độ độc hại
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp sản phẩm bồi dưỡng chế độ độc hại cho nhân viên y
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1844872: Điều tra cơ bản Tài nguyên - Môi trường các bãi bồi ven biển phục vụ phát triển
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Điều tra cơ bản Tài nguyên - Môi trường các bãi bồi ven biển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1844871: (Gia hạn) Gói thầu số 07: Vận chuyển và xử lý: rác thải + nước rỉ rác
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Vận chuyển và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại An Giang  
 
#1844866: (Đính chính) Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tại khu công nghiệp Đồng Xoài I
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Bình Phước  
 
#1844865: (Hủy thầu) Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Đà Nẵng  
 
#1844862: (Gia hạn) Khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNV
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNV Công ty Điện lực Dầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Tĩnh  
 
#1844859: (Gia hạn) Thuê ngoài bổ sung khoan lỗ mìn - bốc xúc và vận chuyển đất đá
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Thuê ngoài bổ sung khoan lỗ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Quảng Ninh  
 
#1844857: (Gia hạn) Bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20190766257 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share offers
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Miscellaneous
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008