Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1897469: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply uniform for communal policemen. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Trị  
 
#1897465: Training tools supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply training tools for Taekwondo . Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1897463: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for package DV-346/19-CNTT: supply service for upgrading software ROV “VISUALSOFT”. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1897461: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply service for hiring for security service for University Finance – Marketing at No 778 Nguyen Kiem .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1897458: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for package DV-347/19-CNTT: supply service for upgrading software “Smart Plant P&ID”. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1897455: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for package DV-331/19-CNTT: supply service for hiring satellite channel 512Kbps. Funding source: Block 09-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1897453: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply service for hiring server for operating Web, Streaming, Media. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Khánh Hoà  
 
#1897450: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply service for hiring drill ZDY1200S. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1897446: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
NOTICE OF PR CUREMENT PLAN FOR PROVISION OF MAINTENANCE SERVICES FOR ANALYTICAL EQUIPMENT FOR NSRP LABORATORY
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1897444: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply service for repairing crane truck Isuzu 49X-2120. Funding source: Investment & Construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lâm Đồng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008