Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
20-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515580 Vietnam tenders
 
28998 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515580 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1845122: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply uniform for Hau Giang Power Co. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hậu Giang  
 
#1845120: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply service for maintaining for components, computer accessories , printer and printing ink . Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1845114: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply service for checking occupational diseases for staff. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Tĩnh  
 
#1845108: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 4 supply communication service for special subjects of Vietnam health programme , basic health
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1845107: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Uong Bi Thermal Power Co announced to cancel the bid for package 9: supply service for testing metal of pressure
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1845105: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Power Transmission Co No 4 announced to cancel the bid for supply service for maintaining for automatic fire
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1845102: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mong Duong Thermal Power Co announced to cancel the bid for package 115: supply service for loading and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1845098: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package KT-017/19-DV: supply service for repairing cooling equipment from CTB. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1845096: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 9: supply service for testing metal of pressure system of gas furnace No 10. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1845080: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 8DH: supply service for improving roof and floor of ash silo of Duyen Hai 1 thermal power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Trà Vinh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008