Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
17-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566433 Vietnam tenders
 
28989 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566433 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1896835: Mua bàn ghế, bảng bục, tủ tài liệu
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bàn ghế, bảng bục, tủ tài liệu (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1896833: Cung cấp thép chế tạo thiết bị thu hoạch trái khóm và trái Thanh Long
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thép chế tạo thiết bị thu hoạch trái khóm và trái
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1896832: Cung cấp bục phát biểu hội trường các KBNN huyện trực thuộc
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp bục phát biểu hội trường các KBNN huyện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hoà Bình  
 
#1896830: Gói thầu số 56 Mua bộ bàn ăn
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 56 Mua bộ bàn ăn (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Phước  
 
#1896828: Cung cấp, lắp đặt tủ tài liệu hồ sơ
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt tủ tài liệu hồ sơ khu giao dịch cơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hoà Bình  
 
#1896826: (Gia hạn) Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất khu nhà B
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất khu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hải Phòng  
 
#1896824: Mua sắm công cụ lao động năm 2019
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm công cụ lao động năm 2019 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Tây Ninh  
 
#1896822: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị công trình
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị công trình Nâng cấp nhà kho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1896821: Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt nội thất thư viện
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp và lắp đặt nội thất thư viện (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1896820: Cung cấp đá vôi
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp đá vôi (Số thông báo: 20191040005 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Ninh Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Building materials - furniture
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008