Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1373670: (Hủy thầu) Cung cấp, lắp đặt màn sáo cửa
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo hủy mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt màn sáo cửa cho Chi cục Thuế thị xã Long Khánh năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Nai  
 
#1373667: (Hủy thầu) Cung cấp, lắp đặt kệ kho lưu trữ
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo hủy mời chào: Cung cấp, lắp đặt kệ kho lưu trữ cho Chi cục Thuế thị xã Long Khánh năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Nai  
 
#1373662: Cung cấp thiết bị bếp.
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu Cung cấp thiết bị bếp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Vĩnh Long  
 
#1373659: Mua nguyên vật liệu cho thí nghiệm và xây dựng mô hình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua nguyên vật liệu cho thí nghiệm và xây dựng mô hình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Thanh Hoá  
 
#1373649: Trang bị bàn ghế phục vụ hội trường
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Trang bị bàn ghế phục vụ hội trường của UBND P. Tân An.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Dương  
 
#1373646: Mua sắm Nội thất cho chi cục thuế
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Nội thất cho chi cục thuế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Ngãi  
 
#1372755: Gói thầu số 15a - Cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ
Đăng ngày Posted:
11-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15a - Cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1372751: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ đợt 2 năm 2017.
Đăng ngày Posted:
11-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ đợt 2 năm 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đăk Nông  
 
#1372744: Gói thầu số 5: Cung cấp lắp đặt nội thất
Đăng ngày Posted:
11-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp lắp đặt nội thất + thiết bị hoàn thiện khối
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1372737: Gói thầu số 03 Mua nhôm tấm
Đăng ngày Posted:
11-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Mua nhôm tấm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Building materials - furniture
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008