Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Telecom infrastructure works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Telecom infrastructure works
 
#1331391: Optical cable network construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply material and construction optical cable connecting interruption stations to network system of HCM city Power Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1330404: Tank drain construction
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for construction 8 tank drain in Thai Nguyen province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1330398: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for package 02: construction inter- province optical cable network of operation production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Tây Ninh  
 
#1329541: Tank drain construction
Đăng ngày Posted:
18-10-2017
Bid for construction tank drain for grounding telecom cable on Tran Khanh Du road . Hoan Kiem district in year 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1328584: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Bid for construction underground cable from QBH8003 - V07 (QBH8103), QBH8003 - MX1B
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1328578: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Bid for construction underground cable from KTM0018 – column 500KV m1_ column 2223
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1328572: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Bid for construction underground cable from TBA DCN - MX 500KV, DCN Q17 - MX 500KV m1_ 3007
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1328568: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Bid for package 3: construction infrastructure of 06 BTS stations of Le Loi,Tam Hung 3, Dai Hop 2, Le Xa, Thon Doai, Dau Vu, Hai Phong city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1327431: Telecom cable improve
Đăng ngày Posted:
16-10-2017
Bid for construction and insurance service for improving wire, telecom cable and communication on electric post in lanes of wars 03, 06,07, 13, 14, 15 Binh Thanh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1324366: Network infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
13-10-2017
Bid for construction infrastructure of peripheral network of natural disaster reduction – VNPT Dak Lak
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Đăk Lăk  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008