Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Telecom infrastructure works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Telecom infrastructure works
 
#1374529: Optical cable repair
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for repairing optical cable system inter-stage C30 phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374525: Node MC improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for improving node MC, AGG at VTDN station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373535: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for improving communication wire on Vinh Loc, Thoi Hoa roads ( left side).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373534: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for improving communication wire on roads and shunts in Tan Kien, An Phu Tay, Hung Long communes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1370493: Telecom cable improve
Đăng ngày Posted:
07-12-2017
Bid for construction and insurance service for improving wire, telecom cable and information on electric post at lanes of wards 08,09, 11, 12, 13, 14, 17 Phu Nhuan district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1370492: Telecom cable improve
Đăng ngày Posted:
07-12-2017
Bid for construction and insurance service for improving wire, telecom cable and information on electric post in Phu Nhuan – Binh Thanh districts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1370489: Communication station construction
Đăng ngày Posted:
07-12-2017
Bid for package 1: supply goods and installation equipment for repairing Hanoi communication station on Hanoi – HCM city railway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1369573: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
06-12-2017
Bid for construction 14 underground cables in Thanh Hoa city, Thanh Hoa province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1369570: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
06-12-2017
Bid for construction 6 underground cable in Bim Son and Trieu Son districts, Thanh Hoa province . Funding source; Viettel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
#1369562: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
06-12-2017
Bid for construction underground cable MX THA0403 to MX THA0013, THA0011 to THA3979, THA0009 to THA0263
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008