Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
17-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Building materials - furniture
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Building materials - furniture
 
#1897233: Water filters supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for package 03: supply water filters for schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Nam
Southern
 
 
#1897232: Water filters supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for package 03: supply water filters for medical centres. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Nam
Southern
 
 
#1897230: Pump spare parts supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply pump spare parts. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1897117: Steel supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply steel for manufacturing for pineapple harvesting equipment and dragon fruit . Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hà Nội  
 
#1896934: Limestone supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Bid for supply limestone. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1896002: Paint supply
Đăng ngày Posted:
16-10-2019
Bid for supply paint for anti-corrosion of fuel system, cooling system. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Trung
Central
 
 
#1895553: Pumps supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
16-10-2019
Bid for supply and installation mud pump, saltwater pump. Funding source: commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1895552: Pumps supply
Đăng ngày Posted:
16-10-2019
Bid for supply fire fighting pumps. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Nam
Southern
 
 
#1894825: Water pump supply
Đăng ngày Posted:
15-10-2019
Bid for supply one water pump for forestry fire fighting. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Nam
Southern
 
 
#1894824: Water filter supply
Đăng ngày Posted:
15-10-2019
Bid for supply and installation water filters for schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008