Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
20-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515798 Vietnam tenders
 
28998 members
Building materials - furniture
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515798 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Building materials - furniture
 
#1845610: Sand supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply sand for construction slag field. Funding source: PVN. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Nam
Southern
 
 
#1845609: Elevator system supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package MS-02: supply and installation elevator system for area B. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1844662: Spiral welding steel pipe supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 3 supply spiral welding steel pipe and plastic accessories . Funding source: assets depreciation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hà Nội  
 
#1844652: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 2: supply aluminium, steel, stainless steel, copper, paints, welding rods, bolt stones. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1844651: Water monitoring equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for package 08: supply equipment for automatic water level monitoring and underground water monitoring.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Nam
Southern
 
 
#1844649: Folding gate supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Bid for supply and installation folding gate and control. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1843773: Folding door installation
Đăng ngày Posted:
19-8-2019
Bid for installation automatic folding door at gate No 3 and 4 of Binh Duong administration centre. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Nam
Southern
 
 
#1843340: Plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2019
Bid for package 2: supply plastic pipe and PPR accessories for the project of completing for water system in Van
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hà Nội  
 
#1841912: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2019
Bid for supply water materials. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1841911: Water processing equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2019
Bid for supply and installation water processing equipment capacity 10,000cbm/day for Phu Vinh water factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008