Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1483696: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180555964 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 10:50"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thiết kế và Xây dựng DCJ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Ninh Thuận  
 
#1483695: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180551703 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/05/2018 10:08"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty ADCC - Việt - An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1483694: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180377887 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/05/2018 15:25"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hạ tầng đô thị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1483693: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập BCKTKT xây dựng 02 công trình ĐTXD bổ sung 2017 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180403706 - 00. Thời điểm đăng tải: 23/05/2018 08:20"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn Thiết kế và Xây lắp Viễn thông Hà Nội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1483692: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: TV45-DATP5 Kiểm toán giai đoạn 2 Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180556247 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 11:30"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán AVICO
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1483691: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180208862 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 16:33"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Hoàng Phúc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483690: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Lập thiết kế bản vẽ thi công nhà xưởng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180434456 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/05/2018 08:35"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Tư vấn xây dựng giá trị kỹ thuật Việt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Long An  
 
#1483689: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 2: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180394433 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 14:51"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn và dich jvuj Etmarrt Vina
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Bắc Ninh  
 
#1483688: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Kiên Giang  
 
#1483687: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Xây lắp 19/5 2/ Công ty CP Bến Thành ô tô 3/ Công ty NTHH thương mại và dịch vụ Nhật Tân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Ninh Thuận  
 
 
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008