Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1483686: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180390538 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 08:39"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Trúc Lâm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Tuyên Quang  
 
#1483685: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180423624 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 11:33"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn xây dựng ý tân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483684: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180556043 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 10:58"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Viện môi trường và tài nguyên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483683: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Lộc Phúc 2+3/ Công ty NTHH MTV xây dựng Lộc An Phú
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483682: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt 3+4/ Viện thủy lợi và môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483681: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180405628 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 14:06"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Kiên phát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Gia Lai  
 
#1483680: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180548491 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 16:34"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Điện II
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1483679: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483678: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu ST:05-TV:01 - Tư vấn khảo sát, lập Dự án đầu tư "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180547397 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 14:53"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CỔ phần Tư vấn xây dựng 533 Phía Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1483677: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói 2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180366307 - 00. Thời điểm đăng tải: 23/05/2018 08:28"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch Trần Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thừa Thiên-Huế  
 
 
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008