Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1483676: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn khảo sát, thiết kế bước lập BVTC - DT "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180354975 - 00. Thời điểm đăng tải: 23/05/2018 08:51"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn An Nguyên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Quảng Trị  
 
#1483675: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 01-TV: Tư vấn khảo sát, lập TKKT- Dự toán và khảo sát, lập TKBVTC - Dự toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180551397 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/05/2018 09:27"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cong ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện I
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Phú Thọ  
 
#1483674: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180557864 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 16:38"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Hà nội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nam  
 
#1483673: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn khảo sát "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180557828 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 16:33"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nam  
 
#1483672: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, phi tư vấn và xây lắp hạng mục Đường giao thông (đoạn Km0+000-Km15+760), cầu Kênh Mặc Cần Dưng, cầu kênh Ba Thê và 02 nút giao với ĐT.941 và ĐT.943 "http://muasamcong.
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Lợi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại An Giang  
 
#1483671: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty cổ phần IDECO Việt Nam 3/ Công ty TNHH Lộc Phúc 4+5/Công ty cổ phần IDECO Việt nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1483670: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Giám sát thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180380319 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 16:41"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Nhà Xinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hậu Giang  
 
#1483669: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn giám sát thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180371177 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 08:51"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển hạ tầng Nghệ AN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Nghệ An  
 
#1483668: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP khảo sát thiết kế xây dựng công trình (ICD., JSC) 2/ Liên danh Viện năng lượng - Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1483667: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Kiểm toán công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180354632 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/05/2018 10:59"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Quảng Ngãi  
 
 
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008