Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1483646: Mua sắm thiết bị đồ dùng trong lớp
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị đồ dùng trong lớp, đồ chơi ngoài trời bậc mầm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Tiền Giang  
 
#1483645: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng cho một số hệ thống hạ tầng công nghệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483644: Mua săm thiết bị phòng LAB
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua săm thiết bị phòng LAB thực hành và quản trị mạng máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483643: Mua sắm vật tư phục vụ đào tạo
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ đào tạo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483642: Gói thầu số 4: Mua sắm tài sản
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Mua sắm tài sản phục vụ cho công tác tập luyện và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1483640: (Gia hạn) Mua giấy in
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn Hạn cuối nhận BG: Mua giấy in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại An Giang  
 
#1483639: (Gia hạn) In ấn tài liệu-Bảng hiệu cho XN VTBCTL
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: In ấn tài liệu-Bảng hiệu cho XN VTBCTL,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483638: (Gia hạn) Mua sắm tập trung máy tính để bàn
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm tập trung máy tính để bàn, máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bắc Kạn  
 
#1483637: (Điều chỉnh) Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 79 máy photocopy
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cà Mau  
 
#1483636: (Gia hạn) Cung cấp máy vi tính và trang thiết bị
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp máy vi tính và trang thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008