Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1483635: Mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm - KCS
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm - KCS (ký hiệu:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Phú Thọ  
 
#1483634: Gói thầu số 4: Mua sắm văn phòng phẩm
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 4: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư dùng để hoạt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lai Châu  
 
#1483633: Mua khung giấy mừng thọ người cao tuổi năm 2019
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua khung giấy mừng thọ người cao tuổi năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Dương  
 
#1483632: Gói thầu số 2: Mua trang thiết bị, mô hình đào tạo nghề Điện
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 2: Mua trang thiết bị, mô hình đào tạo nghề Điện công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Vĩnh Phúc  
 
#1483631: Xây dựng cổng thông tin xúc tiến đầu tư
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng cổng thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại điện tử
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Ninh Bình  
 
#1483630: Mua sắm mới máy phối giấy và đóng ghim phục vụ sao in đề thi
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm mới máy phối giấy và đóng ghim phục vụ sao in đề
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Đồng Tháp  
 
#1483629: Mua trang thiết bị làm việc của Trung tâm bồi dưỡng
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang thiết bị làm việc của Trung tâm bồi dưỡng chính trị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lai Châu  
 
#1483628: In ấn chỉ chuyên môn
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In ấn chỉ chuyên môn "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại An Giang  
 
#1483627: Mua sắm vật tư tiêu hao mẫu in phục vụ công tác
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao mẫu in phục vụ công tác chuyên môn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Gia Lai  
 
#1483626: Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lai Châu  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008