Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1483625: Gói thầu số 12: Cung cấp lắp đặt thiết bị năm 2017 đợt 7
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12: Cung cấp lắp đặt thiết bị năm 2017 đợt 7
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại An Giang  
 
#1483624: Mua trang thiêt bị văn phòng 05 máy tính để bàn, 04 máy in Laser
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua trang thiêt bị văn phòng 05 máy tính để bàn, 04
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483623: Gói thầu số 5: Thiết bị mua sắm trang thiết bị phần cứng
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 5: Thiết bị mua sắm trang thiết bị phần cứng, phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Đồng Nai  
 
#1483622: Gói thầu số 12: Mua sắm chì và chất phủ
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 12: Mua sắm chì và chất phủ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1483619: Gói số 1: Cung cấp đầu dò tốc độ và độ rung
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói số 1: Cung cấp đầu dò tốc độ và độ rung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483618: Gói thầu số 3: Cung cấp Servo valve
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 3: Cung cấp Servo valve
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483617: Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư cho hệ thống Clo ST23-26
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư cho hệ thống Clo ST23-26 và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483616: Gói thầu số 5: Cung cấp bộ chuyển tín lưu lượng và áp suất nước
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 5: Cung cấp bộ chuyển tín lưu lượng và áp suất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1483615: Mua sắm cắt lọc sét
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm cắt lọc sét "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Phú Thọ  
 
#1483614: Gói 5: Mua sắm vật tư thiết bị chế tạo cuộn dây cảm ứng dòng điện
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói 5: Mua sắm vật tư thiết bị chế tạo cuộn dây cảm ứng dòng điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Khánh Hoà  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008