Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1456231: White leg shrimp supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply White leg shrimp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1456227: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply labour protection uniforms
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1456214: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply uniform for communal police and street guards
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Kạn  
 
#1456209: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply transporting service. , catering and other services
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1456206: Swimming pool installation
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for installation smart swimming pools for 3 schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
#1456202: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 2: supply sanitation service for Quang Nam National General
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Nam  
 
#1456196: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply service for printing for documents.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1456193: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply domestic publication service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1456190: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply service for designing for application of My VNPT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1456188: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bac Tu Liem Power Co announced to cancel the bid for package 07 2018 –SCTB: supply service for pumping for printing ink
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008