Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Đà Nẵng 1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1483695: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180551703 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/05/2018 10:08"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty ADCC - Việt - An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1483622: Gói thầu số 12: Mua sắm chì và chất phủ
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 12: Mua sắm chì và chất phủ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1483598: Gói thầu số 3.2.1: Mua sắm mạch in các loại
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3.2.1: Mua sắm mạch in các loại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1483597: Gói thầu số 16: Mua sắm biến áp, biến dòng, điện trở shunt
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 16: Mua sắm biến áp, biến dòng, điện trở shunt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1483585: Cung cấp tủ phân phối AC, cáp điện, chống sét
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp tủ phân phối AC, cáp điện, chống sét
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1483584: Gói thầu số 4: Gia công vỏ và đế công tơ
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Gia công vỏ và đế công tơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1483537: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu 03.TC-XD_AĐ: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180351447 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 09:57"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MỸ Chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1483519: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'Xây lắp công trình Trung tâm VHTT phường Hòa Khê "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180366169 - 03. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 10:54"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Đà Quảng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1483516: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package CPC – PHUOCAN-W01: construction, test and adjust for grid and NXT for connection 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1483515: Grid construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package CPC – VSIP-W01: construction , test adjust of grid and substation for substation 110kv VSIP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008