Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Thừa Thiên-Huế 1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Trung
Central
» Thừa Thiên-Huế
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1483677: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói 2: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180366307 - 00. Thời điểm đăng tải: 23/05/2018 08:28"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch Trần Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1483536: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 6: Xây lắp toàn bộ công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180453733 - 01. Thời điểm đăng tải: 18/05/2018 16:42"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Vinh Quang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1483388: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 3: construction lighting system and city gate from highway 1A to provincial road 8A in Quang Tho commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1483308: Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1483237: Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp, chi phí trực tiếp khác và nhà điều hành
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1483126: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 6: construction Phu Son kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1483098: Culture house construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for package 02: construction culture house in Loc Tri commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1482836: Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1482816: Gói thầu số 3: Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1482783: Gói thầu số 04 - Chi phí xây dựng
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 - Chi phí xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Thừa Thiên-Huế  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thanh Hoá
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008