Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Đà Nẵng 1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1456062: Aluminium wire supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 01: supply aluminium wire and anti-lightning wire. Funding source: CPC. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1455963: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 18MBAT-G12: supply intermediate transformers. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1455955: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 18MBAC-G13: supply power transformer. Funding source: depreciation capital and commercial
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1455951: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package CPC-BN-G01: supply transformer for Binh Nguyen 110kV substation and connectings. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1455932: Switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package CPC-BN-G02: supply switching equipment compact 110kV, control cabinet, cubicle 24kV, control
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1455925: Subrack ODF supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply subrack ODF and optical welding materials. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1455856: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply connecting materials. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1455762: Harmonics filter supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply and installation harmonics filter for one-way engine. Funding source: owner’s capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1455094: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for construction 3 classrooms for To Hien Thanh primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1454948: Drainage ditch construction
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for package 05/XL-CJ: construction drainage ditch of Cu jut solar electricity factory in Dak Nong province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008