Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Cần Thơ 1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1456208: Dyke upgrade
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for upgrading dyke and road of Thom Rom canal (from Ba Hau to Co Do township). Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1456197: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for dredging Ong Hao canal. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1456192: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for dredging Thang Loi 2 canal (from Thoi Binh market to canal T1). Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1456167: Filling station construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction filling station No 19- Hau Giang filling station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1455855: Alcohol and distilled water supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package V62-71: supply foody alcohol and distilled water. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1453786: Battery supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for supply battery for regular repairing activities. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#1453720: Micro medium supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for package V52-71: supply micro medium for proliferate Salmonella spp. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1453710: Micro medium supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for package V47-71: supply micro medium for quantitative analysis of organisms. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1453707: Rice supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for supply 4,800 tons of rice for Tay Nam Bo National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1452675: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-4-2018
Bid for improving Bo Truc road. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008