Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1455739: Tyres supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 01: supply specialized tyres. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1455734: Forklift supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 04: supply forklift capacity 5 tons. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1455733: Fire truck supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply fire truck for Thai Nguyen Fire Fighting Police. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1455729: Barrelling truck supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply barrelling truck. Funding source: payment . Method of bidder selection: competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1454846: Vehicle testing system supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for package 10: supply and installation vehicle testing system. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1454845: Tramcar supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply tramcar for Vung Ang 1 thermal power plant. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1454841: Crane supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply one container reach 40feet. Funding source: owner’s capital. Method of bidder s.election: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1454837: Container truck approach bridge supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply one container truck approach bridge of 10 tons. Funding source: basic depreciation. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1454833: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Bid for supply automobile for Ninh Binh Petrol and Oil Branch. Funding source: owner’s capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1453422: Garbage squeezing trucks supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2018
Bid for package 04: supply 02 garbage squeezing trucks capacity of 10 tons. Funding source: business. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008