Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1455801: Submersible pump supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 09/18-DGCP/XNK-VT: supply submersible pump P-302 for wastewater treatment of DGCP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455799: Steel and iron supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 05/18-VT/XNK: supply steel and iron. Funding source: procurement plan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455797: Spare part of Well Survey Equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Name of procurement package: Spare part of Well Survey Equipment under Vietsovpetro's Package VT-129/18-KT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455794: Spare parts, materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package CD-022/18: supply spare parts and materials for repairing fire fighting system. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455790: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 106: supply spare parts for press K04421 K31001. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455788: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package XNKSG-0158/18: supply spare parts for default detector. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455786: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package KT-028/18-VT: supply spare parts for boiler PPUA 1600. Funding source: production capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455785: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package KT-027/18-VT: supply spare parts for boiler PPUA 1200. Funding source: production capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455780: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Name of procurement package: Provision of Service of " Overhaul of 24VDC Charger and 220 V UPS System on
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1455772: Pour Point Depressant and Demulsifier supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Name of procurement package: Pour Point Depressant and Demulsifier under Vietsovpetro's Package VT-119/18-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008