Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1456246: Mechanical metering tool supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 13 – 2018 – VNC – RD.LRS: supply mechanical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1456168: Modules supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply modules for radar transmission link. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1456165: Mechanical metering tool supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 13 – 2018 – VNC – RD.LRS: supply mechanical metering tool . Funding source: Viettel . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1456163: LV, MV conductors supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package NBPC/2018/VTTN-05: supply LV, LV conductors. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1456160: LV cubicle supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply LV cubicle. Funding source: depreciation capital and commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1456156: LV capacitors supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply LV capacitors for Thai Binh Power Co. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1456150: LED signboards supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for supply and installation LED signboards for branches of Son La Social Insurance. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1456147: LED bulb supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 13: supply LED bulbs. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1456145: IPC supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package VT08: supply IPC 95-95 Funding source: production business. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1456142: Insulation materials supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 105: supply insulation materials for F04201. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008