Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28288 members
Procurement 1134720 DS Đấu Thầu
28288 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1448582: Electronic components supply
Đăng ngày Posted:
12-4-2018
Bid for package 1.1: supply electronic components. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1448571: Conductors, underground cable supply and transportation
Đăng ngày Posted:
12-4-2018
Bid for package CPC-TAMANH-G03: supply and transporting conductors, underground cable, insulators and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1448307: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
12-4-2018
Bid for package 16: supply transformer, shunt reactor. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1447248: Observation equipment supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2018
Bid for package 04: supply and installation observation equipment, testing equipment of dam of Song Bung 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1447241: MV cables supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2018
Bid for package 33: supply overhead MV cables. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1447239: Measurement equipment supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2018
Bid for package 30: supply M.O.F measurement equipment. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1447170: Coverings and lead supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2018
Bid for package 12: supply coverings and lead. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1447169: COS terminal supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2018
Bid for package 7: supply COS terminal. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1447168: Camera, telephone, air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2018
Bid for supply camera, telephone, air conditioner system for Son Tra high school. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1445521: Voltage transformer supply
Đăng ngày Posted:
10-4-2018
Bid for supply voltage transformer 245kV. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008