Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1296008: Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ công trình thủy điện Bản Chát
Đăng ngày Posted:
07-9-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ công trình thủy điện Bản Chát "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20170901189 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Lai Châu  
 
#1296002: Gói thầu số 1: Thiết bị mầm non trong nhà
Đăng ngày Posted:
07-9-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển gói thầu: Gói thầu số 1: Thiết bị mầm non trong nhà "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20170901923 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1295997: Gói thầu số 2: Thiết bị mầm non ngoài trời
Đăng ngày Posted:
07-9-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển gói thầu: Gói thầu số 2: Thiết bị mầm non ngoài trời "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20170901930 - 00. Thời điể
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Thừa Thiên-Huế  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008