Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1456252: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction Can Tho bridge at Km2067+585 on highway 1, Vinh Long province and Can Tho city .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1456248: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction Lang Cat bridge. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#1455952: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for improving road from Dinh Son hamlet to Cau Tay- Qua hamlet
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1455947: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for improving Ke Chang road ( Viet Tien commune ) – Ke Bai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1455946: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for improving Quan Ranh road to Thuong Lan in Viet Yen district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1455924: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for improving Duong Quoc Co road in Bich Dong township, Viet Yen district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1455923: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 3: improving and upgrading Thanh Diem – Xuan Duc Ve Son Doai road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1455921: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for improving and managing road and bridge on highway 12, 6, 279, 279B, 279C
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Điện Biên  
 
#1455920: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for improving and managing road and bridge on highway 4H, 12
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Điện Biên  
 
#1455919: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 04XL: improving Xom Dong road in Tuy Hoa city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008