Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28289 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1134720 DS Đấu Thầu
28289 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#1456098: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction substation 250kVA and gridline for the head office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Phòng  
 
#1456096: Substation improve
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction and improving substation of Dai Hoc Thuong Mai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1456086: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction and supply materials for construction speciality
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1456082: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction substation and underground cable 24kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1456081: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction and supply material, equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1456055: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction and supply materials for repairing architectural
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1456053: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction anti – overload of power supply of substations A55
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Điện Biên  
 
#1456052: Scada work construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for construction Scada work for RMU cabinets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1456050: Power work construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for package 05: construction MV load of substation 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1456049: MBA repair
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Bid for repairing MBA T1 of substation 110kv Dinh Tram
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008