Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2018
Home New Control Panel Login
 
  1134720 Vietnam tenders
 
28288 members
Mời tư vấn 1134720 DS Đấu Thầu
28288 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1455677: Thiết kế - dự toán xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế - dự toán xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1454337: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
19-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1450924: Tư vấn lập đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ mở rộng
Đăng ngày Posted:
16-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập đề án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1450906: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
Đăng ngày Posted:
16-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1450870: Chi phí thuê tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất
Đăng ngày Posted:
16-4-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí thuê tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1445966: Tư vấn lập đồ án quy hoạch
Đăng ngày Posted:
10-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập đồ án quy hoạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1445965: Tư vấn lập đồ án quy hoạch
Đăng ngày Posted:
10-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập đồ án quy hoạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1445958: Tư vấn khảo sát địa hình (diện tích khảo sát 3.437ha)
Đăng ngày Posted:
10-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1444921: Tư vấn lập đồ án Quy HoạchMời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập đồ án Quy Hoạch
Đăng ngày Posted:
09-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập đồ án Quy Hoạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1444865: Tư vấn lập đồ án quy hoạch
Đăng ngày Posted:
09-4-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập đồ án quy hoạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008