Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1308051 Vietnam tenders
 
28705 members
1308051 DS Đấu Thầu
28705 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1634107: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty CP Xây dựng và thương mại Linh Trang; 2/Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Thịnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Ninh Bình  
 
#1634106: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đường giao thông khu quy hoạch thôn 1 Tú Loan xã Quảng Hưng (giai đoạn 1) - Hạng mục: Cấp điện khu quy hoạch thôn 1 Tú Loan xã Quảng Hưng (giai đoạn 1) (Số thông báo: 20181032379 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 16:
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Lợi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Quảng Bình  
 
#1634105: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phát quang các tuyến đường huyện quản lý của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Mỹ (Số thông báo: 20181062349 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 09:15)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Hợp tác xã Nông nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ và Công ích Cẩm Mỹ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1634103: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2 Thi công xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Số thông báo: 20180469274 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 15:46)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bá Trí
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Lâm Đồng  
 
#1634102: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty CP Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO; 2/Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Bình Dương  
 
#1634101: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tại Nhà điều dưỡng Người có công với cách mạng năm 2018 (Số thông báo: 20180931995 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 13:31)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Giải pháp công nghiệp 386 Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1634100: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03 Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: 20181009499 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 20:54)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Trung Tín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Nghệ An  
 
#1634099: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xử lý sự cố nứt mái đê phía đồng đoạn K85+030 - K85+183, đê tả Hồng, huyện Văn Giang. (Số thông báo: 20181043582 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 16:31)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: DNTN Thi công cơ giới Thành Lợi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1634098: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1 Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) (Số thông báo: 20180936285 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 11:26)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Quyết Toàn Thắng - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Minh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Bình Thuận  
 
#1634097: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung) (Số thông báo: 20181005880 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 15:19)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008