Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-7-2018
Home New Control Panel Login
 
  1206593 Vietnam tenders
 
28514 members
1206593 DS Đấu Thầu
28514 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1530396: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu 17: Sân, đường (giai đoạn 1) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180618856 - 00. Thời điểm đăng tải: 11/07/2018 16:41"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Cty TNHH xây dựng Tuấn Giang - Cty TNHH Xây dựng Mỹ Kim
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cà Mau  
 
#1530395: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180606716 - 00. Thờ
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH MTV Quang Đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Tuyên Quang  
 
#1530394: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Thi công xây dựng công trình (Gói 1) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180553228 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 15:06"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH xây dựng Thành Đô
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Quảng Ngãi  
 
#1530393: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình + chi phí hạng mục chung + chi phí dự phòng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180518251 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 15:30"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH Thương mại xây dựng Tân Nhật Linh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1530392: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Xây lắp công trình Trường Tiểu học Hải An "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180533543 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 14:20"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH xây dựng Tuấn Tiến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Quảng Trị  
 
#1530391: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Toàn bộ phần xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung ) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180472348 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 13:53"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty CP Nam Định
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Bình Thuận  
 
#1530390: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 8: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180515735 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 08:47"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH công nghệ An Nghĩa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1530389: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cty TNHH Xây dựng Duy Thắng 2/ Cty CP thương mại Phúc Thành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Quảng Ninh  
 
#1530388: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 3: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường Tiểu học Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180644000 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 09:11"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH Mạnh Thắng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thái Nguyên  
 
#1530387: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180610330 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2018 15:32"
Đăng ngày Posted:
19-7-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH MTV Thành Công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thanh Hoá  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008