Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
  1391308 Vietnam tenders
 
28834 members
1391308 DS Đấu Thầu
28834 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1719040: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1719039: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1719038: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1719037: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1719036: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1719035: Xây lắp + chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1719034: Xây lắp + chi phí hạng mục chung
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#1719033: Gói thầu 01/XL: Cung cấp
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01/XL: Cung cấp và thi công sửa chữa công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Kon Tum  
 
#1719032: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Tiền Giang  
 
#1719031: Gói thầu số 4: Xây dựng3
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4 Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thuận Yên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Kiên Giang  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008