Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Hà Nội 1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1661555: (Gia hạn) Tư vấn lập BCKTKT công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn lập BCKTKT công trình Xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661531: Gói thầu số 09: Lập hồ sơ thiết kế BVTC
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Lập hồ sơ thiết kế BVTC - Cung cấp, lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661530: Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661529: Kiểm toán dự án
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán dự án (Số thông báo: 20181237772 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661528: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình Nâng cao độ tin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661527: Gói thầu số 07 Tư vấn giám sát thi công công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07 Tư vấn giám sát thi công công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661526: Gói thầu 01 Khảo sát địa chất công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01 Khảo sát địa chất công trình (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661525: Gói thầu số 07 Tư vấn giám sát thi công (phần hạ tầng và phần điện)
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07 Tư vấn giám sát thi công (phần hạ tầng và phần
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661524: Gói thầu số 3: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1661523: C-RE-08“Tư vấn giám sát khu nhà làm việc tại công trường và xử lý, gia cố
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM Dự án thủy điện Trung Sơn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008