Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
  1391308 Vietnam tenders
 
28834 members
Hà Nội 1391308 DS Đấu Thầu
28834 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1719004: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#1718946: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20190345149 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1718945: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20190344411 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1718943: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20190344536 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1718942: Gói thầu số 7: Xây dựng công trình thủy công đầu mối, kênh và công trình trên kênh
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Xây dựng công trình thủy công đầu mối, kênh và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1718934: (Đính chính) Toàn bộ công việc dịch vụ bảo vệ
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Thông báo đính chính tờhi gian thực hiện HĐ: Toàn bộ công việc dịch vụ bảo vệ (Số thông báo: 20190316971
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1718902: Ủy thác nhập khẩu
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Ủy thác nhập khẩu (Số thông báo: 20190343836 - 02. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1718900: Mua sắm cụm mô hình trên địa bàn quận Tây Hồ
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm cụm mô hình trên địa bàn quận Tây Hồ (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1718898: Fivevet 02-19: Cung cấp trứng gà, gà và thức ăn hỗn hợp cho gà
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Fivevet 02-19: Cung cấp trứng gà, gà và thức ăn hỗn hợp cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1718894: Mua sắm nguyên vật liệu
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu (Số thông báo: 20190345762 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008