Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Hải Phòng 1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1430268: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 30: supply service for repairing loading machine, coal loading system for crane No 6, 7 of Hai Phong 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430267: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 20: supply service for repairing dust and ash filter for gas furnace No 4.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430266: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 35: supply service for repairing equipment of mechanical workshop.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430265: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 19: supply service for repairing slag discharge pipe of gas furnace No 4 and general slag discharge system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430264: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 28: supply service for repairing force transformer, power system 220kV of engine No 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430263: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 22: supply service for repairing FGD system of engine No 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430262: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 31: supply service for repairing Hai Phong 2 air conditioner and ventilation system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430261: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 32: supply service for repairing Hai Phong 2 fire fighting system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430260: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 34: supply service for repairing Hai Phong 2 water processing system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1430259: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 33: supply service for repairing pneumatic system of Hai Phong 2, 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008