Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1308051 Vietnam tenders
 
28705 members
Hải Phòng 1308051 DS Đấu Thầu
28705 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1634082: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đồ gỗ nội thất trang bị cho Chi cục Thuế huyện An Dương trực thuộc Cục Thuế thành phố Hải Phòng (Số thông báo: 20181035983 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2018 16:48)
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Sản xuất nội thất Vĩnh An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1634055: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01 Mua sắm dịch vụ vệ sinh công nghiệp (Số thông báo: 20181034490 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/11/2018 18:34)
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại xây dựng nhận lực và dịch vụ Hữu Tín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1634040: Cung cấp băng tải cao su EP300 B1200 phục vụ sửa chữa thường xuyên
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp băng tải cao su EP300 B1200 phục vụ sửa chữa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hải Phòng  
 
#1633971: Thuê lại lao động năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê lại lao động năm 2019 (Số thông báo: 20181138019 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hải Phòng  
 
#1633778: Gói 8 Giám sát thi công và giám sát lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 8 Giám sát thi công và giám sát lắp đặt thiết bị (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Phòng  
 
#1633753: Xử lý sự cố sạt lở công trình kênh Ngọc Khê
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xử lý sự cố sạt lở công trình kênh Ngọc Khê, gia cố mái kênh bờ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hải Phòng  
 
#1633732: Gói thầu số 1 Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu hỗ trợ
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Phòng  
 
#1633639: Gói thầu số 06 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Phòng  
 
#1633619: Cung cấp các loại vật tư, thiết bị điện, thiết bị đo lường, điều khiển phục vụ sửa chữa
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp các loại vật tư, thiết bị điện, thiết bị đo lường, điều
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hải Phòng  
 
#1633556: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 06: supply supervision service for construction water pipeline D1000 of Quan Vinh – Nga Tu Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008