Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Hải Phòng 1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1483510: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Xây lắp Giai đoạn 1 - Xây lắp móng nhà 3 tầng, xây lắp tầng 1+2 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180463318 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 09:27"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trung Hạnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1483479: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180467354 - 02. Thời điểm đăng tải: 22/05/2018 11:12"
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 79
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1483299: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1483298: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1483296: Thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1483285: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
#1483268: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for supply equipment of K-Sim Multipurpose for ECDIS, ARPA RADAR GMDSS NAVIGATION TRAINER.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Phòng  
 
#1483263: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction supplementary works for secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hải Phòng  
 
#1483245: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Bid for construction Vinh An secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hải Phòng  
 
#1483224: Gói thầu XD-02: Xây dựng nhà chỉ huy tiểu đoàn, nhà ở và làm việc đại đội
Đăng ngày Posted:
26-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XD-02: Xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008