Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-9-2018
Home New Control Panel Login
 
  1259239 Vietnam tenders
 
28628 members
Hải Phòng 1259239 DS Đấu Thầu
28628 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1584007: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Vận tải Quân Chuyên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1583750: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Bid for levelling surface, construction internal road, drainage system and water supply system, construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hải Phòng  
 
#1583669: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Bid for supply supervision service for levelling surface, construction internal road, drainage system and water
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hải Phòng  
 
#1583653: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Bid for supply consulting service for auditing the completed project of improving gridline 6kV behind Kien An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hải Phòng  
 
#1583616: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Bid for supply water materials. Funding source: owner’s capital and commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1583615: Steel pipe and accessories supply
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Bid for supply steel pipe and accessories. Funding source: owner’s capital and commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1583604: Materials supply
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Bid for supply materials for ships in Vung Tau representative office. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Hải Phòng  
 
#1583463: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20180929273 - 00. Thời điểm đăng tải: 17/09/2018 09:13)
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1583453: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Thi công xây lắp (Số thông báo: 20180832833 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2018 17:23)
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Huy Trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1583355: Xây dựng các công trình hạ tầng
Đăng ngày Posted:
21-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng các công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008