Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Đà Nẵng 1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1430225: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply electric equipment and materials for Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: big repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1430214: Control lock supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 13: supply control lock. Funding source: loan and production business. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1430144: Insurance service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Central High Voltage Gridline Co announced to cancel the bid for package 02-BH: supply insurance service for the project of operation building of Dray H’linh hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1430119: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH bảo Khánh 2/ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hưng Phú Việt Nam 3/Công ty TNHH Xây dựng vận tải Thương mại dịch vụ Văn K
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1430107: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước và kiến trúc cảnh quan vỉa hè nhánh đường số 1 và số 2 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180332688 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/03/2018 12:28"
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Tiến Đà Nẵng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1430032: Mechanical equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for supply mechanical equipment and materials for Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: big
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1429986: Insulators and accessories supply
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Bid for package 03/HH-HKH1: supply insulators and accessories. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1429968: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180210731 - 00. Thời điểm đăng tải: 05/03/2018 15:20"
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1429910: Xây lắp Tuyến Yến Nê đi Bắc An
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Tuyến Yến Nê
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng  
 
#1429909: Xây lắp Tuyến Bồ Bản đi Cầu Mùn
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Tuyến Bồ Bản
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008