Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
  1391308 Vietnam tenders
 
28834 members
Cần Thơ 1391308 DS Đấu Thầu
28834 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1719017: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
21-3-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, chi phí hạng mục chung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Cần Thơ  
 
#1718956: Thi công xây lấp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL04-CT)
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lấp cống kết hợp trạm bơm và thiết bị (XL04-CT) (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Cần Thơ  
 
#1718764: Cung cấp khí chuẩn
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp khí chuẩn (Số thông báo: 20190344793 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Cần Thơ  
 
#1718702: Grid repair
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for package 1(30): repairing MV grid in Thot Not district. Funding source: big repair . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#1718299: Cung cấp Hóa chất công nghiệp; Hóa chất thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp Hóa chất công nghiệp; Hóa chất thí nghiệm (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1718221: Standard gas supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply standard gas for Can Tho Thermal Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1718215: Testing chemicals supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Bid for supply industrial chemicals and testing chemicals for Can Tho Thermal Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1717940: Gói 1 (01): Nhân công thay dây hạ áp, lắp hộp phân phối
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1 (01): Nhân công thay dây hạ áp, lắp hộp phân phối và phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Cần Thơ  
 
#1717938: Gói 1(03) Nhân công đào móng, dựng trụ
Đăng ngày Posted:
20-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1(03) Nhân công đào móng, dựng trụ (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Cần Thơ  
 
#1717777: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
19-3-2019
Bid for package 06 construction and equipment for Phong Son secondary school. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008