Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Cần Thơ 1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1661435: Mua sắm bổ sung phần mềm cho hệ thống chụp mạch (DSA)
Đăng ngày Posted:
20-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung phần mềm cho hệ thống chụp mạch (DSA)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cần Thơ  
 
#1661336: Mua sắm trạm làm việc và gói chụp chuyên sâu
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trạm làm việc và gói chụp chuyên sâu, phân tích tim
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Cần Thơ  
 
#1661308: Mua sắm máy đóng mắt ngỗng 02 đầu
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm máy đóng mắt ngỗng 02 đầu (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Cần Thơ  
 
#1661307: Mua sắm Máy đóng kim 01 đầu (2 máy)
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm Máy đóng kim 01 đầu (2 máy) (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Cần Thơ  
 
#1661277: Nhân công chỉnh trụ nghiêng, tháp đà và thay bộ dây chằng
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nhân công chỉnh trụ nghiêng, tháp đà và thay bộ dây chằng (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Cần Thơ  
 
#1661109: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply equipment and software for CT scanner. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1661051: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Thực hiện trợ giá giống cây con năm 2018 (Số thông báo: 20181101687 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/12/2018 15:10)
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Hệ sinh thái công nghệ Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1660712: Punching machine supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply needle punching machine. Funding source: Investment & development capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Cần Thơ  
 
#1660704: Punching machine supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Bid for supply punching machine. Funding source: Investment & development capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Cần Thơ  
 
#1660565: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng thiết bị an Minh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008