Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1308051 Vietnam tenders
 
28705 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
1308051 DS Đấu Thầu
28705 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Trung
Central
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1633607: Warehouse construction
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 03: construction, supply and installation equipment for warehouse of Tuy Hoa city and PC81.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1633604: Warehouse construction
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 02: construction, supply and installation equipment for warehouse of Song Hinh and Son Hoa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1633600: Warehouse construction
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 01: construction, supply and installation equipment for warehouse of Song Cau town and Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1633553: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package TH:4-TV:4-02: supply supervision service for package TH:4-XD:2 of component No 4 of bridges
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1633538: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 05TV: supply supervision service for paving pavement of Tran Hung Dao road in Tuy Hoa city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1633528: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 06-TVTG: supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1633489: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply consulting service for building database, software for transport management. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Miền Trung
Central
 
 
#1633315: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply IT equipment. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1633296: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply equipment and machinery for land management. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1633292: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply equipment for Kon Tum Police Station. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008