Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1308051 Vietnam tenders
 
28705 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1308051 DS Đấu Thầu
28705 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1633693: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply service for improving for DC adapter system for RAN network at Node Cai Rang – Can Tho.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633692: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply service for hiring for security service for assets of post offices of Centre of Thu Duc , Hoc Mon.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633690: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply domestic airplane ticket service . Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633688: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply service for deploying for model of livelihood development , sustainable management, interest share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1633687: Sanitary tool supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply sanitary tool, family utensils , electric materials, water materials , building materials, Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633686: Repairing materials supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply materials for repairing for products of CTPL. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633683: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply materials for training for sport teams. Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633682: Machinery, materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 1 supply machinery, materials and equipment of politics industry . Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633680: Machinery and materials, equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 3 supply machinery, materials and equipment of technical industry. Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633678: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package FIRST/2b2/MFC/G01 supply equipment for producing for trial-test for hydrolysis protein from
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008