Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1308051 Vietnam tenders
 
28705 members
Consultant
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1308051 DS Đấu Thầu
28705 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultant
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1633673: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package TV – 09 – GSTB; supply supervision service for construction for pillar, insulator and wiring for the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633672: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply consulting service for survey for planning for technical economic report for construction and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633671: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply consulting service for supervision for construction for non – power system for projects of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633670: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply consulting service for working draw design, general estimation for construction kindergarten No 5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633668: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply consulting service for design for planning for technical project – estimation and supervision for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1633665: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 10 supply consulting service for supervision for construction and equipment for improving for Lien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1633664: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 01 supply consulting service for project management for the project of construction of Hanoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1633662: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for package 02 supply consulting service for working draw design and estimation for the project of construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1633660: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply consulting service for supervision for construction and equipment for the project of construction of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1633658: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Bid for supply consulting service for planning for environment protection plan in 10 provinces for the project of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008