Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
  1391308 Vietnam tenders
 
28834 members
Share issue offer
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1391308 DS Đấu Thầu
28834 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Share issue offer
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1715191: Tuyen Quang Mechanical Joint Stock Co Shares auction
Đăng ngày Posted:
15-3-2019
Auction: 31,444 shares, par value: 10,000 dong./share , staring price 16,500 dong/share/.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1715187: Tin Viet Finance Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
15-3-2019
Auction: 10,034,732 shares, starting price: 290 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1710961: Vinh Long Real Estate Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
11-3-2019
Auction: 193,777 shares, par value: 100,000 dong/share, starting price: 227.000 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Nam
Southern
 
 
#1706688: Yen Thanh township Water Factory PMU shares auction
Đăng ngày Posted:
05-3-2019
Auction: 2,928,292 shares, par value: 10,000 dong/share. Starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Trung
Central
 
 
#1706685: Thang Loi Coffee One Member Co Ltd shares auction
Đăng ngày Posted:
05-3-2019
Auction: 6.256.100 shares, par value: 10,000 dong./share, starting price: 21.300 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Trung
Central
 
 
#1704430: Hai Duong Transportation Vocational Training Center shares auction
Đăng ngày Posted:
01-3-2019
Auction: 702,215 shares, starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1698927: VIHA Real Estate Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
21-2-2019
Auction: 180,000 shares, par value: 10,000 dong/.share, staring price: 53,800 dong/share/
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hà Nội  
 
#1696096: Quy Nhon Urban Lighting and Green Trees Park Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
18-2-2019
Auction: 312, 071 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 12,700 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Miền Trung
Central
 
 
#1696093: Thanh Nien Media Group Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
18-2-2019
Auction: 4,800,000 shares, par value: 10,000 dong.share, starting price: 11,350 dong/.share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#1692336: Lilama 18 Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
12-2-2019
Auction: 1,408,730 shares, par value: 10,000 dong.share, starting price : 42,350 dong./share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Share issue offer Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần
[1] 2 3 4 5
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008