Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-11-2018
Home New Control Panel Login
 
  1308051 Vietnam tenders
 
28705 members
Thông tin, kết quả đấu thầu
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1308051 DS Đấu Thầu
28705 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thông tin, kết quả đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
 
#1582232: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2018
Bid for package 04: supply viral load monitor. Funding source: EU. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1582230: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2018
Bid for package 03: supply HF breather and colour cardiac supersonic machine. Funding source: EU. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1520436: Thu gom vận chuyển và xử lý
Đăng ngày Posted:
06-7-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế năm 2018-2019 tại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1259530: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170512470 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2017 14:52"'
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1259529: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói thầu số 3.36 - Xây dựng đường trục chính Đông Tây "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170710144 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2017 18:19"
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1259528: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Đường Quốc lộ 12a (xã Minh Hóa) – UBND xã Tân Hóa (cầu tràn trên đường (QĐ2)'
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Trương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Quảng Bình  
 
#1259527: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói thầu số 6 - thi công xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170501335 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2017 09:39"'
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng Thăng Long
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1259526: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói thầu số 1: Thi công xây lắp'
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: DNTN xây dựng và thương mại Trường Xuân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1259524: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Đường BTXM "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170709992 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2017 15:33"'
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công y TNHH tư vấn xây dựng và phát triển cộng đồng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1259523: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đình Dù (Đoạn từ Đình Dù đến đường thôn Xuân Lôi), huyện Văn Lâm (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông b
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Dương Đông - Sài Gòn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008