Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370959 Vietnam tenders
 
28804 members
Thông tin, kết quả đấu thầu
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370959 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thông tin, kết quả đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
 
#1696812: Plastic bags supply
Đăng ngày Posted:
19-2-2019
Bid for package 4: supply plastic bags. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Miền Trung
Central
 
 
#1691936: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty CP thương mại và sản xuất bao bì long biên 2/ Công ty TNHH Đầu tư thương mại và sản xuất thanh tùng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1691933: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: 1/Liên danh tổng công ty bảo hiểm PVI - tổng Công ty CP bảo hiểm bảo long 2/ công ty CP giải pháp quản lý năng lượng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Lạng Sơn  
 
#1691930: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 03 TBA 110kv thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn quản lý và trụ sở làm việc Công ty Điện lực Lạng Sơn (Số thông báo: 20190153678 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2019 18:28)
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty bảo hiểm bảo việt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Lạng Sơn  
 
#1691907: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
1/công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng bưu chính viễn thông 2+3/ Tổng Công ty Cp bảo hiểm bưu điện 4/ công ty TNHH Đầu tư dịch vụ thương mại tư vấn xây dựn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1691899: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng công y Cp bảo hiểm bưu điện 2/ công ty CP phú an gia 3/ công ty TNHH Vicona 4/ Tổng công ty Cp bảo hiểm bưu điện 5/ công ty Cp tư vấn th
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1691895: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH giặt ủi xanh 2/ công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngân khang 3/ công ty CP hơi kỹ nghệ que hàn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1691893: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty TNHH dịch vụ bảo vệ asean Việt nam 2/ công ty TNHH thương mại xây dựng khánh duy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Quảng Ninh  
 
#1691891: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện 199 năm 2019 (Số thông báo: 20181255789 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/01/2019 08:29)
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP kỹ thuật làm sạch và thương mại quốc tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1691889: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Vệ sinh công nghiệp tại bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc (Số thông báo: 20190104275 - 00. Thời điểm đăng tải: 29/01/2019 11:18)
Đăng ngày Posted:
01-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV môi trường công nghiệp hoàng yến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Giang  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008