Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
 
#1661312: Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng ra cảng Bút Sơn
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng ra cảng Bút Sơn và bốc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nam  
 
#1661311: Gói thầu số 10 Cung cấp dịch vụ sửa chữa Trung đại tu bơm cấp 1A, 1B và 2A
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 10 Cung cấp dịch vụ sửa chữa Trung đại tu bơm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Lạng Sơn  
 
#1661310: Cung cấp và lắp đặt bộ hâm nước lò hơi số 5
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bộ hâm nước lò hơi số 5 - Kế hoạch sửa chữa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hải Dương  
 
#1661309: Đại tu hệ thống đo lường tuabin hơi số 6
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu hệ thống đo lường tuabin hơi số 6 (Bổ sung hệ thống giám
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hải Dương  
 
#1661308: Mua sắm máy đóng mắt ngỗng 02 đầu
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm máy đóng mắt ngỗng 02 đầu (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Cần Thơ  
 
#1661307: Mua sắm Máy đóng kim 01 đầu (2 máy)
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm Máy đóng kim 01 đầu (2 máy) (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Cần Thơ  
 
#1661306: Cung cấp bi máy nghiền đá vôi
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp bi máy nghiền đá vôi (Số thông báo: 20181235929 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ninh  
 
#1661305: (Gia hạn) Dịch vụ hiệu chỉnh giàn thử động cơ khoan 5259-007
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2: Dịch vụ hiệu chỉnh giàn thử động cơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1661304: (Đính chính) Thuê dịch vụ hạ thủy Module Train A bằng trailer
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Thông báo đính chính địa điểm phát hành HSMT và giá bán HSMT: Thuê dịch vụ hạ thủy Module Train A bằng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1661303: (Gia hạn) Bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thiết bị
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008