Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2018
Home New Control Panel Login
 
  1161082 Vietnam tenders
 
28387 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1161082 DS Đấu Thầu
28387 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1482620: Gói thầu số 02: Mua sắm lắp đặt thiết bị phụ trợ
Đăng ngày Posted:
25-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 02: Mua sắm lắp đặt thiết bị phụ trợ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Kiên Giang  
 
#1477575: Mua sắm hệ thống máy liên hợp hoàn thiện sách
Đăng ngày Posted:
21-5-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống máy liên hợp hoàn thiện sách
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đăk Lăk  
 
#1470281: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống khử lưu huỳnh trong khói
Đăng ngày Posted:
11-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống khử lưu huỳnh trong khói
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1470279: Đại tu thiết bị trong kho than dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
11-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu thiết bị trong kho than dây chuyền 2 (Đánh đống B và máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1470278: Đại tu Cầu trục bốc than số 4 dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
11-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Cầu trục bốc than số 4 dây chuyền 2 - Kế hoạch sửa chữa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1470277: Đại tu Cấp than lên lò tuyến B dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
11-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Cấp than lên lò tuyến B dây chuyền 2 - Kế hoạch sửa chữa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1467941: Cung cấp máy Bế bán tự động khổ lớn
Đăng ngày Posted:
09-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp máy Bế bán tự động khổ lớn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đồng Nai  
 
#1467939: (Gia hạn) Đầu tư lắp đặt dây chuyền sơn
Đăng ngày Posted:
09-5-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đầu tư lắp đặt dây chuyền sơn phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bình Dương  
 
#1466568: Gói thầu số 11-DA500/HNK: Cung cấp dây chuyền hoán vị dây quấn
Đăng ngày Posted:
08-5-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Gói thầu số 11-DA500/HNK: Cung cấp dây chuyền hoán vị dây quấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bắc Ninh  
 
#1466564: Mua sắm gạch chịu lửa kiềm tính nhập ngoại
Đăng ngày Posted:
08-5-2018
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm gạch chịu lửa kiềm tính nhập ngoại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Thanh Hoá  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008