Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1426818: Cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt
Đăng ngày Posted:
14-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị tưới nhỏ giọt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Bình  
 
#1426813: Thiết bị dây chuyền cán mủ nước
Đăng ngày Posted:
14-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị dây chuyền cán mủ nước
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bình Dương  
 
#1425923: Cung cấp thiết bị thay thế trong dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
13-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị thay thế trong dây chuyền sản xuất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nam  
 
#1423611: (Điều chỉnh) Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh bàn giao các thiết bị chính
Đăng ngày Posted:
08-3-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSYC và thời điểm đóng thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, hiệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1423606: VTP18-11: Cung cấp băng thếp cho hoàn thiện sản phẩm
Đăng ngày Posted:
08-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: VTP18-11: Cung cấp băng thếp cho hoàn thiện sản phẩm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1419495: Mua sắm dây chuyền sản xuất bồn kim loại
Đăng ngày Posted:
28-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây chuyền sản xuất bồn kim loại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1417603: (Gia hạn) S-TH01-03 - Cung cấp các chủng loại phin lọc phục vụ sửa chữa
Đăng ngày Posted:
26-2-2018
Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn Hạn cuối nhận BG: S-TH01-03 - Cung cấp các chủng loại phin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1416032: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh bàn giao các thiết bị chính của dây chuyền sơn tĩnh điện
Đăng ngày Posted:
24-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh quốc tế gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh bàn giao các thiết bị chính của dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1413147: (Gia hạn) Gói thầu số 6: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, đào tạo và chuyển giao
Đăng ngày Posted:
08-2-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 6: Cung cấp, hướng dẫn lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1411142: (Gia hạn) S-TH12-02 - Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
06-2-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: S-TH12-02 - Cung cấp vật tư phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008