Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1553340: (Gia hạn) Cung cấp lắt đặt thiết bị nội thất văn phòng
Đăng ngày Posted:
16-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp lắt đặt thiết bị nội thất văn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Phòng  
 
#1553338: (Gia hạn) Gói thầu số 1: “Cung cấp, đào tạo, hướng dẫn lắp đặt và chuyển giao 01 máy
Đăng ngày Posted:
16-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 1: “Cung cấp, đào tạo,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1553335: Mua sắm nguyên vật liệu thực hiện dự án SXTN Hoàn thiện công nghệ
Đăng ngày Posted:
16-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu thực hiện dự án SXTN Hoàn thiện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1550220: Gói thầu số 2.6/2018 Cung cấp một dây chuyền lưu hóa liên tục
Đăng ngày Posted:
13-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Gói thầu số 2.6/2018 Cung cấp một dây chuyền lưu hóa liên tục (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1549088: Cung cấp trang thiết bị cho 03 dây chuyền
Đăng ngày Posted:
10-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp trang thiết bị cho 03 dây chuyền nhuộm đen theo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1547049: Cải tạo thiết bị dây chuyền sản xuất đĩa quay
Đăng ngày Posted:
08-8-2018
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cải tạo thiết bị dây chuyền sản xuất đĩa quay (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1545799: Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
07-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và chuyển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bắc Ninh  
 
#1545795: Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
07-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp thiết kế, máy móc thiết bị, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và chuyển
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bắc Ninh  
 
#1540966: Gói thầu số 1 - Mua sắm TTBCN
Đăng ngày Posted:
01-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 - Mua sắm TTBCN cắt hoàn thiện dây chuyền may
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đồng Nai  
 
#1540965: Gói thầu số 2 - Mua sắm TTB
Đăng ngày Posted:
01-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 - Mua sắm TTB may và phụ trợ hoàn thiện dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008