Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2018
Home New Control Panel Login
 
  1335064 Vietnam tenders
 
28748 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1335064 DS Đấu Thầu
28748 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1660564: Đại tu hệ thống xử lý Clo dây chuyền 2
Đăng ngày Posted:
19-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu hệ thống xử lý Clo dây chuyền 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1655701: 01-05/M1/2018-DA Mua sắm dây chuyền tẩm phủ bảng mạch
Đăng ngày Posted:
13-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01-05/M1/2018-DA Mua sắm dây chuyền tẩm phủ bảng mạch (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1655430: Gói thầu QT08-XD11: Thi công
Đăng ngày Posted:
13-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu QT08-XD11 Thi công xây dựng đường Thuận - Hướng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Trị  
 
#1650991: (Hủy thầu) Gói thầu số 2 Cung cấp lắp đặt dây chuyền chiết bình 5 gallon (18,9 lít)
Đăng ngày Posted:
07-12-2018
Thông báo hủy mời chào hàng gói thầu: Gói thầu số 2 Cung cấp lắp đặt dây chuyền chiết bình 5 gallon (18,9
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1645829: Gói số 07/2018/ĐTRR/VTP Đầu tư hệ thống chia chọn bưu phẩm
Đăng ngày Posted:
03-12-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 07/2018/ĐTRR/VTP Đầu tư hệ thống chia chọn bưu phẩm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1643211: (Điều chỉnh) Lắp đặt dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
29-11-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Gia Lai  
 
#1643210: (Điều chỉnh) Lắp đặt các thiết bị phụ trợ dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
29-11-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Lắp đặt các thiết bị phụ trợ dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Gia Lai  
 
#1639622: Trang bị thiết bị sản xuất ống lỏng sợi quang
Đăng ngày Posted:
26-11-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Trang bị thiết bị sản xuất ống lỏng sợi quang (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1632953: (Đính chính) Lắp đặt các thiết bị phụ trợ dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Thông báo đính chính giá trị đảm bảo dự thầu: Lắp đặt các thiết bị phụ trợ dây chuyền sản xuất gạch không
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Gia Lai  
 
#1632952: (Đính chính) Lắp đặt dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
19-11-2018
Thông báo đính chính giá trị đảm bảo dự thầu: Lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch không nung công nghệ cao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Gia Lai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008