Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-2-2019
Home New Control Panel Login
 
  1370959 Vietnam tenders
 
28804 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1370959 DS Đấu Thầu
28804 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1697752: Đại tu thang máy Dây chuyền 2 - Kế hoạch SCL năm 2018
Đăng ngày Posted:
20-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu thang máy Dây chuyền 2 - Kế hoạch SCL năm 2018 Công ty
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1695665: (Gia hạn) Cung cấp, chuyển giao công nghệ gói thầu thiết bị số 1
Đăng ngày Posted:
18-2-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Cung cấp, chuyển giao công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1694869: Dây chuyền chế biến tôm
Đăng ngày Posted:
15-2-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dây chuyền chế biến tôm (Số thông báo: 20190206556 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1694340: Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất 20 Trolly lớn và 15 Dolly
Đăng ngày Posted:
14-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất 20 Trolly lớn 15 Dolly tại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1694298: Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất 20 Trolly lớn và 15 Dolly
Đăng ngày Posted:
14-2-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất 20 Trolly lớn và 15 Dolly tại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1686469: Cung cấp, chuyển giao công nghệ gói thầu thiết bị số 1
Đăng ngày Posted:
24-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, chuyển giao công nghệ gói thầu thiết bị số 1 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1686467: Cung cấp, chuyển giao công nghệ gói thầu thiết bị số 2
Đăng ngày Posted:
24-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, chuyển giao công nghệ gói thầu thiết bị số 2 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1682562: VT-SCTX-2019-11 Cung cấp vật tư trang bị
Đăng ngày Posted:
18-1-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: VT-SCTX-2019-11 Cung cấp vật tư trang bị các phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1680905: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ dây chuyền
Đăng ngày Posted:
16-1-2019
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp thiết bị, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1678526: Cung cấp và lắp đặt hệ thống NDB cho ĐH-01 và ĐH-
Đăng ngày Posted:
14-1-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống NDB cho ĐH-01 và ĐH-02 - The
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008