Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1605617: Lắp đặt toàn bộ thiết bị dây chuyền sản xuất keo
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lắp đặt toàn bộ thiết bị dây chuyền sản xuất keo (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1594476: Trang bị bàn ghế các Văn phòng
Đăng ngày Posted:
05-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị bàn ghế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bình Dương  
 
#1594475: Trang bị bàn ghế các Văn phòng
Đăng ngày Posted:
05-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị bàn ghế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bình Dương  
 
#1594473: Trang trí ngoại thất và nội thất Văn phòng nhà máy Đạm
Đăng ngày Posted:
05-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang trí ngoại thất và nội thất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Cà Mau  
 
#1593878: Dây chuyền sản xuất chai thủy tinh tại nhà máy Long An
Đăng ngày Posted:
04-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Dây chuyền sản xuất chai thủy tinh tại nhà máy Long An (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1593458: Đại tu các thiết bị khác dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
04-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu các thiết bị khác dây chuyền 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1591260: Gói số 3 Mua sắm, lắp đặt mới trang thiết bị hội trường
Đăng ngày Posted:
02-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 3 Mua sắm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hưng Yên  
 
#1591257: Gói thầu số 16 Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất, âm thanh
Đăng ngày Posted:
02-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 16
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Giang  
 
#1587447: Mua phụ tùng phục vụ sửa chữa 2 dây chuyền
Đăng ngày Posted:
27-9-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua phụ tùng phục vụ sửa chữa 2 dây chuyền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nam  
 
#1584715: Đại tu máy lật toa Dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
24-9-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu máy lật toa Dây chuyền 1 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008