Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-10-2018
Home New Control Panel Login
 
  1280990 Vietnam tenders
 
28651 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1280990 DS Đấu Thầu
28651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1606212: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa (Số thông báo: 20181039593 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606206: Cung cấp dịch vụ đo kiểm
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng truyền dẫn IP miền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606199: Cung cấp dịch vụ đo kiểm
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng truyền dẫn IP/MPLS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606197: Đầu tư hệ thống thiết bị hội nghị
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đầu tư hệ thống thiết bị hội nghị trực tuyến của Trung tâm Kỹ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606190: Mua 02 bộ giải điều chế tín hiệu
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua 02 bộ giải điều chế tín hiệu (Số thông báo: 20181032845
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606181: Gói thầu số 03: Mua sắm Điều hòa
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Mua sắm điều hòa và bình nước nóng trang bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606178: Cung cấp Vật tư thiết bị điện
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện (Số thông báo: 20181039394 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606171: Gói thầu số 03.VTTB ĐTXD KHND2/2018
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03.VTTB ĐTXD KHND2/2018 Cung cấp máy biến áp,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606163: Gói thầu 04- Công tơ điện tử 2019
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 04 Công tơ điện tử 2019 - Công tơ điện tử 1 pha PLC cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1606159: Mua sắm bộ chuyển nguồn tự động
Đăng ngày Posted:
18-10-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bộ chuyển nguồn tự động cho các thiết bị của hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008