Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2018
Home New Control Panel Login
 
  1231640 Vietnam tenders
 
28568 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1231640 DS Đấu Thầu
28568 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1555196: GT04-2018 Trang bị máy đo phóng điện cục bộ thế hệ mới
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: GT04-2018 Trang bị máy đo phóng điện cục bộ thế hệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555194: Thang máy
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thang máy (Số thông báo: 20180834724 - 00. Thời điểm đăng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555192: Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trung tâm PVOIL
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trung tâm PVOIL giai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555191: Gói 9 Cung cấp cáp quang và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 9 Cung cấp cáp quang và phụ kiện (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555189: (Điều chỉnh) Gói 07: Cung cấp toàn bộ VTTB điện trạm 110kV, Cung cấp dây dẫn
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói 07: Cung cấp toàn bộ VTTB điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555187: (Gia hạn) Gói thầu 1: Lắp đặt
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu 1 Lắp đặt (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1555185: (Gia hạn) SPC-2081HG-2018-3HH: Cung cấp thiết bị đóng cắt bảo vệ
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: SPC-2081HG-2018-3HH: Cung cấp thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555178: (Gia hạn) SPC-2081CM-2018-3HH: Cung cấp thiết bị đóng cắt bảo vệ, tủ điện trọn bộ
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: SPC-2081CM-2018-3HH: Cung cấp thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555177: (Gia hạn) SPC-KHMKG-2018-3HH: Cung cấp thiết bị đóng cắt bảo vệ
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: SPC-KHMKG-2018-3HH: Cung cấp thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1555176: (Hủy thầu) “VT-SCTX-2018-19 Cung cấp
Đăng ngày Posted:
17-8-2018
Thông báo hủy mời thầu: VT-SCTX-2018-19: Cung cấp các loại bóng đèn, chổi than, băng cách điện, dây thủy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008