Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-3-2018
Home New Control Panel Login
 
  1109080 Vietnam tenders
 
28157 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1109080 DS Đấu Thầu
28157 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1429691: Gói thầu số 09: Mua sắm sứ, cầu chì tự rơi
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Mua sắm sứ, cầu chì tự rơi, Kẹp quai, kẹp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Nam Định  
 
#1429687: Cung cấp dịch vụ cho thuê máy phát điện
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê máy phát điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429686: Mua sắm bộ chia quang 1:4
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm bộ chia quang 1:4 "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429683: Điện mặt trời trên mái nhà
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Điện mặt trời trên mái nhà "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429677: Cung cấp và lắp đặt 02 bộ ghép kênh cho tuyến AACC HCM-TWR TSN
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 02 bộ ghép kênh cho tuyến AACC HCM-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429672: VTTB 22-2018 - Sào đo dòng trung thế
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: VTTB 22-2018 - Sào đo dòng trung thế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429670: (Hủy thầu) Thi công lắp đặt cung cấp máy điều hòa không khí các trạm biến áp
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo hủy mời thầu: Thi công lắp đặt cung cấp máy điều hòa không khí các trạm biến áp 110kV Tân Bình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1429666: (Gia hạn) Lắp đặt thiết bị đo mật độ bụi
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Lắp đặt thiết bị đo mật độ bụi và lưu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hải Dương  
 
#1429664: (Gia hạn) Cung cấp hệ thống thiết kế phương thức bay và dịch vụ kèm theo
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp hệ thống thiết kế phương thức
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1429661: Gói thầu số 2: Thiết bị và Phụ kiện
Đăng ngày Posted:
19-3-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thiết bị và Phụ kiện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Quảng Ngãi  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008